Het “Groningsch Bier- & Wijnmakersgilde” werd opgericht in 1984 door een aantal vrienden en bekenden die het leuk vonden bezig te zijn met hun gezamenlijke hobby: Bierbrouwen en Wijn maken. In de beginperiode hebben de wijnmakers  zich afgescheiden tot een aparte vereniging.

In de beginperiode vonden de Gilde-avonden plaats in buurtcentrum het Heerdenhoes in Beijum. Tot het midden van de jaren 90 waren er circa 15 à 18 leden. Later zijn de Gilde-avonden een aantal jaren in de bar van het oude RKZ aan de Emmastraat gehouden.  In de periode van 2015 tot 2018 werden de gildeavonden georganiseerd op het “Blauwe Schip” de mv Our World. Helaas hebben we als gilde deze lokatie moeten verlaten.
Met veel plezier en voldoening worden heden de Gilde-avonden gehouden op de lokatie waar ook het wijnmakersgilde is gevestigd.

Momenteel zijn er ca. 40 actieve leden.

Vanaf het eerste begin zijn de Gilde-avonden iedere tweede woensdag van de maand. De avond begint met een wat formeel gedeelte waarbij allerlei weetjes uit de brouw- en bierwereld worden besproken. Tijdens het tweede gedeelte van de avond worden de meegebrachte, meestal zelf gebrouwen, bieren geproefd en van commentaar voorzien.

Naast de Gilde-avonden worden er andere activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, excursies naar brouwerijen of gerelateerde bedrijven. Zo zijn er bijvoorbeeld excursies naar de Suikerunie, Nedalco, Hooghoudt, Jever en Schumacher in Duitsland georganiseerd. Jaarlijks is er ook een gezamenlijke brouwdag waar een “Gildebier” wordt gebrouwen. Dit bier laten we dan proeven op bierfestivals. Door het laten proeven van ons zelf gebrouwen bier kunnen we meer bekendheid geven aan onze hobby. Hierdoor is er meer belangstelling ontstaan voor onze cursus bierbrouwen. Vanuit de brouwcursus zijn er altijd wel cursisten die lid worden van het Biergilde. Bij de huidige manier van brouwen wordt steeds meer gebruik gemaakt van moderne – ook digitale – technieken hetgeen de kwaliteit van de bieren sterk verbetert. Wat echter gebleven is, is de warme en gezellige sfeer op de Gilde-avonden.